ROOF TOP

ROOF TOP

Nagrzewnice grzewczo-wentylacyjne typu Rooftop

Nagrzewnice dachowe to kompletne systemy grzewczo-wentylacyjne EOLO RT przeznaczone do ogrzewania i wentylacji powierzchni wielkokubaturowych tj. hale produkcyjne przy zastosowaniu bezpośredniego nadmuchu ciepła lub przy wykorzystaniu kanałów.

Przepływ energii cieplnej powstałej w wymienniku w wyniku spalania gazu jest wymuszany przez wentylator/y do wnętrza ogrzewanego pomieszczenia. Ogrzewane w ten sposób powietrze recyrkulacyjne jest wymieszane w komorze mieszania z powietrzem zewnętrznym. Pozioma konstrukcja nagrzewnic pozwala na montaż na zewnątrz, głównie na dachu ogrzewanego obiektu.

Obudowa urządzenia jest wykonana ze stali galwanizowanej i lakierowanej proszkowo, dodatkowo wyposażonej w 5-cm izolację z wełny mineralnej. Dzięki temu nasze centrale grzewczo-wentylacyjne mają bardzo niską emisję hałasu podczas pracy.

Nagrzewnice grzewczo-wentylacyjne EOLO RT (Rooftop) są swobodnie konfigurowalne w zakresie stopnia filtracji, definiowania wydatku powietrza oraz jego sprężu. Rozkład układów dolotu oraz nawiewu powietrza może być dowolnie konfigurowany w zależności od potrzeb. Na wyposażenie centrali składa się system czerpni powietrza, przepustnic sterowanych elektrycznie, komór mieszania, filtrów itp.

Portfolio Rooftop-ów podzielono ze względu na typ zastosowanego wymiennika (z odprowadzeniem kondensatu BC i bez odprowadzenia kondensatu BL) czyli:

  • Nagrzewnica gazowa ROOF-TOP – EOLO BC RT (Roof-top z wymiennikiem kondensującym)
  • Nagrzewnica gazowa ROOF-TOP – EOLO BL RT (Roof-top z wymiennikiem bez odprowadzenia kondensatu)