Polityka jakości

Kierunek  ↗ Doskonała Jakość  

Kierując się ideą, że jakość odzwierciedla posiadane możliwości w Systema Polska Sp. z o.o. dbamy oto, aby nam i naszym produktom nigdy jej nie brakowało.

Wartością naszej pracy i naszych produktów są możliwości, które przekazujemy Naszym Klientom wraz z wyprodukowanymi przez Nas urządzeniami. Rozwijając i udoskonalając Siebie udoskonalamy Nasze Produkty.

Mierząc się z wyzwaniami codziennej pracy, konstrukcyjnymi, produkcyjnymi czy związanymi z zarządzaniem firmą, wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów, a także spełnieniu podwyższanych norm prawnych wynikających z dbałości Państw i Społeczności Międzynarodowych  o przyszłość środowiska naturalnego.

Niezapominanie o przyszłości sprawia, że dbamy, aby produkować konkurencyjne, ekologiczne, funkcjonalne i niezawodne produkty.

Realizując tę Politykę wyznaczyliśmy sobie cele mające prowadzić Nas do nieustannego doskonalenia jakości poprzez:

 • spełnianie wymogów prawnych związanych z funkcjonowaniem firmy i wymogów dotyczących produkowanych urządzeń.
 • identyfikowanie potrzeb klientów i partnerów biznesowych.
 • współpracę i pozyskiwanie dostawców materiałów o wymaganej jakości i stabilnej pozycji rynkowej,
 • doskonalenie rozwiązań technicznych poprzez modernizację parku maszynowego, infrastruktury, oprogramowania oraz wprowadzania nowych technologii, materiałów i surowców bezpiecznych w użyciu oraz przyjaznych dla środowiska,
 • doskonalenie kompetencji i narzędzi w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez szkolenia, poszukiwanie i tworzenie nowych kanałów kontaktu i usprawnianie już istniejących przy użyciu nowoczesnych trendów i narzędzi technologicznych,
 • organizację stanowisk pracy w sposób, który wpływa na zwiększanie efektywności i jakości produkcji,
 • działanie zespołowe,
 • identyfikację, analizę i eliminację istotnych potencjalnych zagrożeń,
 • skuteczne zarządzanie zmianą,
 • ciągłe doskonalenie procesów, podnoszenie standardów produkcji i kwalifikacji pracowników, przyjmowanie i tworzenie najlepszych praktyk,
 • zapewnienie niezbędnych zasobów i warunków dla realizacji niniejszej Polityki i celów organizacji,
 • konsekwentne budowanie kultury organizacyjnej, w której:
 • bezpieczeństwo produkowanych urządzeń oraz dbałość o jakość produktów i usług jest podstawową wartością dla wszystkich zatrudnionych,
 • poczucie odpowiedzialności za jak najlepsze wykonywanie obowiązków swoich i swoich najbliższych współpracowników jest podstawową wartością realizowaną we wzajemnym poszanowaniu,
 • wszyscy zatrudnieni mają świadomość, że niezależnie od rodzaju wykonywanych obowiązków realizują ten sam „wspólny” cel, którym jest jak najlepsza jakość funkcjonowania firmy, czego efektem jest produkcja jak najlepszej jakości produktów i świadczenie jak najlepszej jakości usług realizując tym samym oczekiwania klientów. Wiedzą także, że efekt ich pracy wpływa pośrednio lub bezpośrednio na efekty pracy innych pracowników oraz finalnie na realizację tego celu, jakim jest dobrze obsłużony i zadowolony z produktu klient,
 • inicjatywy projakościowe i zwiększające efektywność pracy są dostrzegane i nagradzane.

 

Wszyscy pracownicy spółki utożsamiają się z tą Polityką, aktywnie wspierając ją swoją postawą i realizując.