Informacje o firmie

Dane rejestrowe spółki

Krajowy Rejestr Sądowy numer 0000102157 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łódź- Śródmieście XX Wydział Gospodarczy KRS

Regon: 730918997
NIP: 829-15-05-541

Kapitał zakładowy: 1 600 000 zł

Fakty

  • Założona w 1986 roku,
  • Główna siedziba: Padwa, Włochy,
  • Centra produkcyjne: Włochy, Polska (od 1998 r.),
  • Segment: HVAC, Przemysł,
  • Zastosowanie: Systemy ogrzewania i wentylacji dla obiektów wielkokubaturowych tj. hale produkcyjne, centra logistyczne, obiekty sakralne i sportowe,
  • System zarządzania: UNI EN ISO 9001:2008.