Ceramiczne promienniki podczerwieni SCR

Ceramiczne promienniki podczerwieni SCR

Ceramiczne promienniki podczerwieni SCR
Ceramiczne promienniki podczerwieni są produkowane w dwóch wydajnościach 24 i 45 kW. Modele są dostępne w wersji A z automatyczną regulacją mocy palnika lub wersji M z manualną możliwością ustawienia wydajności cieplnej przy pomocy regulatora potencjometrycznego.
Promienniki wykorzystują energię cieplną płomienia powstałego w wyniku spalania gazu na powierzchni specjalnej płyty ceramicznej. Fale elektromagnetyczne wysyłane z emitera – płyty ceramicznej padają na obiekt i ulegają odbiciu. W ten sposób obiekt (w tym człowiek) odczuwa ciepło, a powietrze jest ogrzewane w sposób wtórny. Nowy model płytek ceramicznych umożliwia uzyskanie wyższej temperatury płomienia na ich powierzchni. W zakresie dostawy promiennika ceramicznego wchodzi:

palnik typu Premix pozwalający na płynną modulację wydajności cieplnej, wentylator gazowy ze zmienną prędkością obrotową, cyfrowy regulator PWM, ceramiczne płytki o wysokim współczynniku emisji ciepła.

ZASTOSOWANIA:
Promienniki podczerwieni są przeznaczone do ogrzewania powierzchni wielkokubaturowych, obiektów do wysokości 8-10 m, przy założeniu minimalnej 4 metrowej odległości instalacji promiennika od materiałów łatwopalnych. Promienniki ceramiczne SCR znalazły zastosowanie przy ogrzewaniu stanowisk pracy w starych budynkach istniejących, o dużych współczynnikach przenikania ciepła przez przegrody i nieszczelnościach pomieszczeń. Montaż promienników jest możliwy
tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.