EOLO BC RT (PA)

nagrzewnica dachowa
poprzedni następny
EOLO BC RT (PA) - nagrzewnica dachowa

Informacje o produkcie

EOLO BC RT (PA)

Nagrzewnica dachowa wersja kondensacyjna z 3 wielkościami sprężu wentylatora: 200PA, 400 PA, 600 PA.

Nagrzewnice EOLOB BC RT (PA) są produkowane z wymiennikiem z układem odprowadzania kondensatu,  o wydatku powietrza od 2.5 m3/h do 24 m3/h dla modeli standardowych. Agregaty są wyposażone w standardowe wentylatory bez silnika EC. Portfolio nagrzewnic EOLO BC RT (PA) składa się z 12 modeli, zazwyczaj montowanych na zewnątrz, na dachu obiektów. Obudowa jest izolowana wełną mineralną o grubości 5 cm od podłogi i 10 cm na dachu urządzenia oraz wykonana ze stali galwanizowanej lakierowanej proszkowo.

Moduły poboru i wyrzutu powietrza dla agregatów są swobodnie konfigurowalne w zakresie dostępnej oferty.  Dzięki modułom można dopasować kanały wlotowe i wylotowe do architektury budynku.

Nagrzewnice  przekazują ogrzane i wentylowane powietrze do obiektu w sposób bezpośredni. Urządzenie jest swobodnie konfigurowalne w zakresie stopnia filtracji i produkowane w 3 wielkościach zmiennego sprężu w standardzie.

STANDARD WYKONANIA I PRACY NAGRZEWNIC:

  • Palnik PREMIX modulowany w zakresie 60% – 100%,
  • Zerowa emisja tlenku węgla CO 0 ppm,
  • Najwyższa klasa emisji tlenek azotu KLASA 5 NOx < 30ppm.

Dane techniczne:
Dostępne modele: 25 BC, 35BC,45BC, 55BC, 65BC, 85BC, 100BC, 120BC, 150BC, 200BC, 250BC, 300BC
Wydajność: od 15 do 315 kW
Sprawność spalania: do 95%
Maks. zużycie gazu dla GAZ 50 2,33 do 33,33 m3/h
Wydajność powietrza: od 2.500 m3/h do 24.000 m3/h
Spręż wentylatora: 200 PA – 400 PA, 400 PA – 600PA, 600 PA – 800 PA
Sterowniki EOLO B BC RT

Dostępne możliwości sterowania nagrzewnic typu Roof-top

Budowa modułowa

Dostępne rozwiązania instalacji poboru i wyrzutu powietrza

Systema Polska
EOLO BL RT (EC)/EOLO BL RT (EC)

nagrzewnica dachowa