Dofinansowanie

Dofinansowanie

Miło nam poinformować, iż Systema Polska Sp. z o.o. uzyskała wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w konkursie organizowanym w 2022 roku, pod nazwą: „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”. Okres realizacji projektu przypadł na pierwsze półrocze 2023 roku. Dzięki dotacji i wyposażeniu przedsiębiorstwa w środki trwałe, warunki pracy naszych pracowników zostaną znacząco poprawione. Projekt zakłada poprawę warunków poprzez odciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, jak również zminimalizowanie szkodliwych czynników pyłowych i chemicznych na stanowiskach spawalniczych. Kolejnym ważnym dla pracowników działaniem jest poprawa oświetlenia, na stanowiskach, które takiej poprawy wymagały.