Nagrzewnice powietrza gazowe

Nagrzewnice powietrza gazowe

Ogrzewanie obiektów średnio i wielkokubaturowych stosując nagrzewnice powietrza gazowe jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych technologii ogrzewania.

Nagrzewnice powietrza gazowe działają na zasadzie polegającej na przekazaniu energii cieplnej powstałej w wymienniku w wyniku spalania gazu za pomocą wentylatora, który przekierowuje strumień gorącego powietrza w zadanym kierunku, do wnętrza pomieszczenia lub kanału wentylacyjnego. W zależności od zastosowanego wymiennika – z odprowadzeniem kondensatu lub bez odprowadzania kondensatu nagrzewnice posiadają odpowiednio  możliwość modulacji wydajności w zakresie od 30 – 100% mocy nominalnej.

Nagrzewnice powietrza gazowe – portfolio

Nagrzewnice powietrza gazowe – ich portfolio produktów zostało podzielone, w zależności od miejsca montażu ( na zewnątrz bądź wewnątrz obiektu), zastosowanego wymiennika (wykonanie materiałowe, możliwość kondensacji), sposobu montażu ( wyróżnione zostały nagrzewnice podstropowe) czy też medium zasilania (gaz, olej). Poszczególne modele stanowią zarówno samodzielne jednostki o wydajności do 100 kW montowane na zewnątrz lub wewnątrz obiektów, jak i pojedyncze urządzenia do bezpośredniego nawiewu ogrzanego powietrza.

Nagrzewnice powietrza gazowe dywersyfikujemy ze względu na:

Typ wymiennika:

  • nagrzewnice powietrza gazowe EOLO NBC  z wymiennikiem bez odprowadzania kondensatu i EOLO BC (kondensacyjne)

Montaż (wewnątrz obiektu):

  • typu standard wiszące EOLO BC kondensacyjne i EOLO NBC bez odprowadzania kondensatu
  • montaż pod stropem – seria nagrzewnic powietrza gazowych EOLO PS
  • nagrzewnice olejowe EOLO G

Montaż (na zewnątrz obiektu):

  • nagrzewnice powietrza gazowe montowane na zewnątrz obiektów EOLO MIX modulowane i kondensacyjne oraz w wykonaniu specjalnym

Nagrzewnice powietrza gazowe EOLO – ich wyposażenie dodatkowe stanowi cały asortyment produktów komplementarnych tj: komory mieszania, podpory montażowe i czerpnie powietrza.