Uruchomienie i reklamacje

Gotowość do uruchomienia i gwarancja

Zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami gwarancji urządzeń grzewczych i wentylacyjnych Systema Polska.

Ogólne warunki gwarancji

Aby zgłosić gotowość do uruchomienia urządzeń Systema, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


Zgłoszenie reklamacji

Celem Przyspieszenia procedury reklamacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


Zgłoszenie serwisowe

Zgłoszeń serwisowych dokonywać mogą Państwo wypełniając formularz on-line naszej stronie:

Zgłoszenie serwisowe – formularz

 

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO URUCHOMIENIA

DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ - PŁATNIKA


INFORMACJE DOTYCZĄCE URUCHOMIENIA URZĄDZEŃ


INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA SKŁADOWANIA


Warunki jakie powinna spełniać instalacja urządzeń:

  • urządzenia posiadają podłączoną i odpowietrzoną instalację gazu,
  • instalacja gazu po próbie szczelności,
  • podłączone docelowe zasilanie elektryczne urządzeń oraz sterowników,
  • podłączona instalacji układu sterownia do nagrzewnic oraz czujników,
  • wykonana instalacja odprowadzenia spalin / czerpni powietrza,
  • dostęp do urządzeń zapewnia zleceniodawca usługi. (Sprzęt zgodny z BHP)

OŚWIADCZENIE FIRMY

Niniejszym oświadczamy, że podane informacje są zgodne z prawdą . Zobowiązujemy się do poinformowania Systema Polska Sp. z o.o, w przypadku zmiany terminu do gotowości uruchomienia z minimalnym wyprzedzeniem 48 h. W przypadku udzielenia informacji w czasie krótszym niż 48h zobowiązujemy się do pokrycia kosztów dojazdu serwisantów..

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY REKLAMACJI ILOŚCIOWEJ

DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ REKLAMACJE


DANE REKLAMOWANEGO URZĄDZENIA / CZĘŚCI


Opis reklamacji ( awarii, wad, przyczyn reklamacji). Jeżeli urządzeń jest więcej niż 1 szt. prosimy o wpisanie ich ilości

Opis reklamacji ( awarii, wad, przyczyn reklamacji). Jeżeli urządzeń jest więcej niż 1 szt. prosimy o wpisanie ich ilości

Opis reklamacji ( awarii, wad, przyczyn reklamacji). Jeżeli urządzeń jest więcej niż 1 szt. prosimy o wpisanie ich ilości

Opis reklamacji ( awarii, wad, przyczyn reklamacji). Jeżeli urządzeń jest więcej niż 1 szt. prosimy o wpisanie ich ilości

Opis reklamacji ( awarii, wad, przyczyn reklamacji). Jeżeli urządzeń jest więcej niż 1 szt. prosimy o wpisanie ich ilości

INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA SKŁADOWANIA


Niniejszym oświadczamy, że w przypadku zgłoszenia bezzasadnej reklamacji, której zasadności nie można było ustalić uprzednio, na podstawie zgłoszenia reklamacji, bez obecności serwisu Systema Polska Sp. z o.o. w miejscu składowania urządzeń, zgłaszający jest zobowiązany do zapłaty kosztów zgodnie z pisemnym protokołem serwisowym sporządzonym przez Serwis sprzedawcy w miejscu instalacji urządzeń. Zgłaszający jest zobowiązany do potwierdzenia podpisem uprawnionych do reprezentowania osób w/w protokołu bezpośrednio po jego przedłożeniu przez serwisanta. W przypadku bezzasadnej odmowy potwierdzenia, pisemny protokół podpisany wyłącznie przez serwis producenta, zawierający jednostronnie dokonane przez Systema Polska koszty rozpatrzenia reklamacji w miejscu instalacji urządzeń będzie wiążący dla składającego reklamację.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY REKLAMACJI JAKOŚCIOWEJ

DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ REKLAMACJE


DANE REKLAMOWANEGO URZĄDZENIA / CZĘŚCI


Opis reklamacji ( awarii, wad, przyczyn reklamacji). Jeżeli urządzeń jest więcej niż 1 szt. prosimy o wpisanie ich ilości

Opis reklamacji ( awarii, wad, przyczyn reklamacji). Jeżeli urządzeń jest więcej niż 1 szt. prosimy o wpisanie ich ilości

Opis reklamacji ( awarii, wad, przyczyn reklamacji). Jeżeli urządzeń jest więcej niż 1 szt. prosimy o wpisanie ich ilości

INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA INSTALACJI / MONTAŻU


Niniejszym oświadczamy, że w przypadku zgłoszenia bezzasadnej reklamacji, której zasadności nie można było ustalić uprzednio, na podstawie zgłoszenia reklamacji, bez obecności serwisu Systema Polska Sp. z o.o. w miejscu montażu urządzeń, zgłaszający jest zobowiązany do zapłaty kosztów zgodnie z pisemnym protokołem serwisowym sporządzonym przez Serwis sprzedawcy w miejscu instalacji urządzeń. Zgłaszający jest zobowiązany do potwierdzenia podpisem uprawnionych do reprezentowania osób w/w protokołu serwisowego bezpośrednio po jego przedłożeniu przez serwisanta. W przypadku bezzasadnej odmowy potwierdzenia, pisemny protokół podpisany wyłącznie przez serwis producenta, zawierający jednostronnie dokonane przez Systema Polska koszty rozpatrzenia reklamacji w miejscu instalacji urządzeń będzie wiążący dla składającego reklamację.