EOLO B V Nagrzewnice stojące

Urządzenia grzewczo-wentylacyjne EOLO B V służą do ogrzewania powierzchni wielkokubaturowych przy zastosowaniu bezpośredniego nadmuchu ciepła lub za pomocą kanałów. Przepływ energii cieplnej powstałej w wymienniku w wyniku spalania gazu jest wymuszany przez wentylator/y do wnętrza ogrzewanego pomieszczenia. Ogrzewane w ten sposób powietrze recyrkulacyjne jest wymieszane w komorze mieszania z powietrzem zewnętrznym.

Pionowa konstrukcja nagrzewnic pozwala na poziomie podłogi, zarówno na  zewnątrz, jak i wewnątrz ogrzewanego obiektu. Wyposażenie urządzenia jest uzależnione od indywidualnych potrzeb ogrzewanego obiektu. Obudowa urządzenia jest wykonana ze stali galwanizowanej i lakierowanej proszkowo, dodatkowo wyposażonej w 5-cm izolację z wełny mineralnej.

Nagrzewnice EOLO B V są swobodnie konfigurowalne w zakresie stopnia filtracji, definiowania wydatku powietrza oraz jego sprężu. Urządzenia mogą być produkowane w wersji do zabudowy kanałowej.