EOLO B BC V wersja kondensacyjna

Nagrzewnica stojąca
następny
EOLO B BC V wersja kondensacyjna - Nagrzewnica stojąca

Informacje o produkcie

EOLO B BC V - Nagrzewnice stojące

Nagrzewnice EOLO B BC V są produkowane z wymiennikiem/ami kondensacyjnym o wydatku powietrza do 24 m3/h dla modeli standardowych. Agregaty są dostępne również dla zwiększonych wydajności do 29.000 m3/h, w przeliczeniu na jedno urządzenie. Portfolio nagrzewnic EOLO B BC V składa się z kilku modeli, zazwyczaj montowanych na zewnątrz obiektów. Moduły poboru i wyrzutu powietrza dla agregatów są swobodnie konfigurowalne w zakresie dostępnej oferty. Na wyposażenie urządzeń składa się system różnorodnych kratek / czerpni powietrza, przepustnic sterowanych elektrycznie, komór mieszania, filtrów itp. Urządzenie można dostosować do potrze instalacji i architektury budynku.

STANDARD WYKONANIA PRACY NAGRZEWNIC:
• Palnik PREMIX modulowany w zakresie 30% – 100%,
• Najwyższa klasa emisji tlenek azotu KLASA 5 NOx < 30ppm.

Dane techniczne:
Dostępne modele: 120BC, 150BC, 200BC, 250BC, 300BC
Wydajność: od 40 do 315 kW
Sprawność spalania: do 108%
Maks. zużycie gazu dla GAZ 50: 12,71 do 33,33 m3/h
Wydajność powietrza: od 11.500 m3/h do 29.000 m3/h