EOLO B BL V wersja modulowana

Nagrzewnica stojąca
poprzedni
EOLO B BL V wersja modulowana - Nagrzewnica stojąca

Informacje o produkcie

EOLO B BL V - Nagrzewnice stojące

Nagrzewnice EOLO B BL V są produkowane z wymiennikiem/ami niekondensacyjnym o wydatku powietrza do 24 m3/h dla modeli standardowych. Agregaty są dostępne również dla zwiększonych wydajności do 29.000 m3/h, w przeliczeniu na jedno urządzenie. Portfolio nagrzewnic EOLO B BL V składa się z kilku modeli, zazwyczaj montowanych na zewnątrz obiektów. Moduły poboru i wyrzutu powietrza dla agregatów są swobodnie konfigurowalne w zakresie dostępnej oferty. Na wyposażenie urządzeń składa się system różnorodnych kratek / czerpni powietrza, przepustnic sterowanych elektrycznie, komór mieszania, filtrów itp. Urządzenie można dostosować do potrze instalacji i architektury budynku.

STANDARD WYKONANIA I PRACY NAGRZEWNIC:
• Palnik PREMIX modulowany w zakresie 70% – 100%,
• Najwyższa klasa emisji tlenek azotu KLASA 5 NOx < 30ppm.

Dane techniczne:
Dostępne modele: 120BL, 150BL, 200BL, 250BL, 300BL
Wydajność: od 88 do 315 kW
Sprawność spalania: do 91%
Maks. zużycie gazu dla GAZ 50: 12,71 do 33,33 m3/h
Wydajność powietrza: od 11.500 m3/h do 29.000 m3/h
Sterowniki EOLO B BL RT

Dostępne możliwości sterowania nagrzewnic typu Roof-top