EOLO B BL RT wersja modulowana

Nagrzewnica dachowa
poprzedni następny
 • Systema Polska
  Bez komory mieszania - wlot przód
  Systema Polska
  Wlot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot powietrza
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem lewym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem prawym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem dolnym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
 • Systema Polska
  Bez komory mieszania - wlot przód, czerpnia
  Systema Polska
  Wlot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot powietrza
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem lewym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem prawym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem dolnym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
 • Systema Polska
  Bez komory mieszania - wlot lewo
  Systema Polska
  Wlot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot powietrza
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem lewym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem prawym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem dolnym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
 • Systema Polska
  Bez komory mieszania - wlot prawo
  Systema Polska
  Wlot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot powietrza
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem lewym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem prawym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem dolnym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
 • Systema Polska
  Bez komory mieszania - wlot dół
  Systema Polska
  Wlot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot powietrza
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem lewym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem prawym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem dolnym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
 • Systema Polska
  Komora mieszania - wlot przód
  Systema Polska
  Wlot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot powietrza
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem lewym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem prawym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem dolnym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
 • Systema Polska
  Komora mieszania - wlot lewo i prawo
  Systema Polska
  Wlot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot powietrza
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem lewym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem prawym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem dolnym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
 • Systema Polska
  Komora mieszania - wlot dół i prawo
  Systema Polska
  Wlot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot powietrza
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem lewym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem prawym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem dolnym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
 • Systema Polska
  Komora mieszania - wlot dół i lewo
  Systema Polska
  Wlot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot powietrza
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem lewym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem prawym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
  • Systema Polska
   Wylot z przyłączeniem dolnym
   Systema Polska
   Wylot powietrza
Konfigurator: Eolo B RT
Systema Polska

Informacje o produkcie

EOLO B BL RT – Nagrzewnica dachowa wersja modulowana

Nagrzewnice EOLOB BL RT są produkowane z wymiennikiem/ami niekondensacyjnym o wydatku powietrza do 24 m3/h dla modeli standardowych. Roof-topy są dostępne również dla zwiększonych wydajności do 29.000 m3/h, w przeliczeniu na jedno urządzenie. Portfolio nagrzewnic EOLO B BL RT składa się z kilkunastu modeli, zazwyczaj montowanych na zewnątrz, na dachu obiektów. Moduły poboru i wyrzutu powietrza dla agregatów są swobodnie konfigurowalne w zakresie dostępnej oferty. Na wyposażenie urządzeń składa się system różnorodnych kratek / czerpni powietrza, przepustnic sterowanych elektrycznie, komór mieszania, filtrów itp. Urządzenie można dostosować do potrzeb instalacji i architektury budynku.

STANDARD WYKONANIA I PRACY NAGRZEWNIC:
• Palnik PREMIX modulowany w zakresie 70% – 100%,
• Najwyższa klasa emisji tlenek azotu KLASA 5 NOx < 30ppm.

Dane techniczne:
Dostępne modele: 25 BL, 35BL,45BL, 55BL, 65BL, 85BL, 100BL, 120BL, 150BL, 200BL, 250BL, 300BL
Wydajność: od 8 do 315 kW
Sprawność spalania: do 95%
Maks. zużycie gazu dla GAZ 50: 2,33 do 33,33 m3/h
Wydajność powietrza: od 2.200 m3/h do 29.000 m3/h
Sterowniki EOLO B BC RT

Dostępne możliwości sterowania nagrzewnic typu Roof-top

Budowa modułowa

Dostępne rozwiązania instalacji poboru i wyrzutu powietrza