EOLO B BC RT wersja kondensacyjna

Nagrzewnica dachowa
następny
EOLO B BC RT wersja kondensacyjna - Nagrzewnica dachowa

Informacje o produkcie

EOLO B BC RT - Nagrzewnice dachowe wersja kondensacyjna

Nagrzewnice EOLOB BC RT są produkowane z wymiennikiem/ami kondensacyjnym o wydatku powietrza do 24 m3/h dla modeli standardowych. Roof-topy są dostępne również dla zwiększonych wydajności do 29.000 m3/h, w przeliczeniu na jedno urządzenie. Portfolio nagrzewnic EOLO B BC RT składa się z kilkunastu modeli, zazwyczaj montowanych na zewnątrz, na dachu obiektów. Moduły poboru i wyrzutu powietrza dla agregatów są swobodnie konfigurowalne w zakresie dostępnej oferty. Na wyposażenie urządzeń składa się system różnorodnych kratek / czerpni powietrza, przepustnic sterowanych elektrycznie, komór mieszania, filtrów itp. Urządzenie można dostosować do potrzeb instalacji i architektury budynku.

STANDARD WYKONANIA I PRACY NAGRZEWNIC:
• Palnik PREMIX modulowany w zakresie 30% – 100%,
• Najwyższa klasa emisji tlenek azotu KLASA 5 NOx < 30ppm.

Dane techniczne:
Dostępne modele: 25 VIP, 35VIP, 45VIP, 55VIP, 65VIP, 85VIP, 100VIP, 120VIP, 150VIP, 200VIP, 250VIP, 300VIP
Wydajność: od 8 do 315 kW
Sprawność spalania: do 105%
Maks. zużycie gazu dla GAZ 50: 2,33 do 33,33 m3/h
Wydajność powietrza: od 2.200 m3/h do 29.000 m3/h
Sterowniki EOLO B BC RT

Dostępne możliwości sterowania nagrzewnic typu Roof-top

Budowa modułowa

Dostępne rozwiązania instalacji poboru i wyrzutu powietrza