Co warto wiedzieć o promiennikach podczerwieni rurowych?

Rozbudowane portfolio promienników podczerwieni vs ich budowa

Portfolio promienników podczerwieni firmy Systema Polska jest dopasowane do wymagań instalacji grzewczej w obiektach wielkokubaturowych, a także do wymagań inwestorów. Jednym z kryteriów podziału promienników podczerwieni jest ich budowa, a konkretnie umiejscowienie względem siebie nawzajem palnika i wentylatora. w przypadku promiennika podczerwieni jednorurowego z jednej strony rury promieniującej znajduje się palnik, a z drugiej wentylator, tworząc linię prostą. Promienniki dwururowe są „wynikiem” zawracania rury, które powoduje umiejscowienia palnika i wentylatora tuż obok siebie.

Każdy z promienników jest wyposażony w ekran, który ogniskuje fale elektromagnetyczne w dół, tak aby nie padały na górne części ogrzewanego obiektu. Oczywiście, w celu uzyskania większej sprawności urządzenia zaleca się zastosowanie specjalnej wersji z izolowanym ekranem zwanym RBT.

Kolejny parametrem dywersyfikującym promienniki podczerwieni rurowe jest materiał wykonania. Ekrany są dostępne w dwóch wariantach wykonania materiałowego – Stali INOX ( wtedy mamy oznaczenie urządzenia INFRA BU lub INFRA BM, w zależności od budowy urządzenia) oraz z Alucynku (z oznaczeniem dodatkowym AlZn – czyli INFRA BU ALZn i INFRA BM ALZn).
Obecnie wprowadziliśmy także dla powyżej opisanych wariantów wykonania promienników wersję promienników z możliwą regulacją dwustopniową.

Promienniki podczerwieni – modele

Wynikiem takiej różnorodność budowy i wykonania promienników podczerwieni Systema Polska jest ilość modeli. w zależności od długości rur mamy modele 3m, 6m, 9 m, 12 m, 15m i 18m. Dodatkowo większość z nich jest dostępne w różnych wydajnościach- od 18 kW do 60 kW. Jednak od wielu lat najbardziej popularnym promiennikiem jest promiennik dwururowy w długości 9 m i z palnikiem o wydajności 53 kW.

Zasięg promieniowania

Jednym z istotnych elementów przy projektowaniu urządzeń jest ich zasięg i pierwotny obszar padania fali elektromagnetycznych. Należy, w ten sposób zaprojektować instalacje grzewcze, aby fale elektromagnetyczne pokrywały obszar przebywania człowieka. Fale elektromagnetyczne padają tworząc trójkąt równoramienny o kącie 60°. Ta zasada działa zarówno wzdłuż promiennika, jak również przy jego szerokości. Poprzez wysokość montażu promienników podczerwieni projektanci mogą zmieniać obszar „pierwotnego” padania fali elektromagnetycznych dostosowując do potrzeb danego obiektu, w pewnych granicach tj. wytyczne dotyczące zalecanej wysokości montażu promiennika podczerwieni, czy też odległości od ściany ( tak aby nie była ona obszarem ogrzewania).

Zmienione wymiary

Promienniki podczerwieni rurowe są instalowane, tak, aby zasięg promieniowania, a tym samym obszar działania fal elektromagnetycznych obejmowały swoim zasięgiem obszar przebywania ludzi oraz utrzymywania takiej temperatury w obiekcie, aby spełniała założenia normy. Promienniki podczerwieni nie są jednak jedynymi urządzeniami montowanymi w centrach logistycznych czy też halach przemysłowych. Ich instalacja musi być dostosowana do wymagań bezpieczeństwa i przeznaczenia hali. Jednym z głównych kwestii jest takie ustawienie promienników podczerwieni, aby instalacje tryskaczy i promienników podczerwieni nawzajem ze sobą się uzupełniały oraz bezproblemowo działały w określonych warunkach. Stąd, minimalna zmiana wymiarów zawiesi promienników na 597 mm dla modeli dwururowych, najbardziej popularnych, stała się idealnym rozwiązaniem „ konfliktu” pomiędzy obszarem działania promienników podczerwieni a instalacji tryskaczy. Teraz obydwie instalacje mogą pracować bezinwazyjnie.
Wszystkie informacje znajdują się na poszczególnych zakładkach strony internetowej.

http://systemapolska.pl/promienniki-podczerwieni/

INDUSTRY 4.0 JUŻ NIEBAWEM

Z wiosną tego roku Systema Polska , po uzyskaniu decyzji o wsparciu z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozpoczęła budowę hali produkcyjnej, w której będą pracowały trzy nowe maszyny w technologii Industry 4.0. Wszystkie maszyny pozwolą Systema Polska na wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym, zwiększenie wydajności i większą elastyczność asortymentu naszego portfolio. Zakończenie inwestycji planujemy na koniec roku. Systema Polska, będąc firmą inżynierską z branży HVAC, kładzie nacisk na rozwój swoich produktów. Swoją działalność w Polsce rozpoczęła w 1998 roku. Głównymi obszarami działania firmy jest Ogrzewnictwo i Wentylacja dla potrzeb obiektów wielkokubaturowych tj. magazyny logistyczne i hale produkcyjne.

Portfolio produktów podlega ciągłem zmianom, przy wykorzystaniu know-how Systema w zakresie ogrzewania promiennikowego i nadmuchowego oraz wentylacji. Systema jest jednym z głównych producentów promienników podczerwieni gazowych oraz nagrzewnic powietrza gazowych. w 80 % nasze portfolio stanowią produkty standardowe, bądź swobodnie konfigurowalne z dostępnych standaryzowanych elementów urządzeń. Nasze produkty przechodzą przez wszystkie gniazda produkcyjne tj. obróbka metali – czyli cięcie, gięcie, spawanie i zgrzewania, potem lakierowanie i  montaż, łącznie z wykonywaniem testów, przed pakowaniem. Podstawą naszej firmy są ludzie i właściwa organizacja pracy. Pierwszą twarzą Systema są handlowcy, wspomagani, przez dział marketingu, obsługi klienta. Dział R&D pracuje w zakresie modernizacji i rozwoju produktów.

Dotychczas stosowana technologia oraz park maszynowy zdecydowanie nie pozwala na zwiększenie produktywności firmy. To wymaga zmiany parku maszynowego. Zaczynaliśmy od pomysłu, poprzez opracowanie business planu, kontakcie z Łódzką Specjalna Strefa Ekonomiczną, otrzymaniem wsparcia i rozpoczęciem inwestycji. Po zakończeniu tego etapu, kolejnym krokiem milowym będzie implementacja naszych produktów do nowej technologii wykonania, ale także zmiana wyzwania dla naszej całej załogi. Systema koncentrując swoją sprzedaż na potrzeby klienta B2B w obszarze nowych inwestycji zdobędzie przewagę na swoim konkurentami w możliwościach transformacji w swoim portfolio i szybkości reakcji na zmiany w HVAC.
Industry 4.0