Co warto wiedzieć o promiennikach podczerwieni rurowych?

Rozbudowane portfolio promienników podczerwieni vs ich budowa

Portfolio promienników podczerwieni firmy Systema Polska jest dopasowane do wymagań instalacji grzewczej w obiektach wielkokubaturowych, a także do wymagań inwestorów. Jednym z kryteriów podziału promienników podczerwieni jest ich budowa, a konkretnie umiejscowienie względem siebie nawzajem palnika i wentylatora. w przypadku promiennika podczerwieni jednorurowego z jednej strony rury promieniującej znajduje się palnik, a z drugiej wentylator, tworząc linię prostą. Promienniki dwururowe są „wynikiem” zawracania rury, które powoduje umiejscowienia palnika i wentylatora tuż obok siebie.

Każdy z promienników jest wyposażony w ekran, który ogniskuje fale elektromagnetyczne w dół, tak aby nie padały na górne części ogrzewanego obiektu. Oczywiście, w celu uzyskania większej sprawności urządzenia zaleca się zastosowanie specjalnej wersji z izolowanym ekranem zwanym RBT.

Kolejny parametrem dywersyfikującym promienniki podczerwieni rurowe jest materiał wykonania. Ekrany są dostępne w dwóch wariantach wykonania materiałowego – Stali INOX ( wtedy mamy oznaczenie urządzenia INFRA BU lub INFRA BM, w zależności od budowy urządzenia) oraz z Alucynku (z oznaczeniem dodatkowym AlZn – czyli INFRA BU ALZn i INFRA BM ALZn).
Obecnie wprowadziliśmy także dla powyżej opisanych wariantów wykonania promienników wersję promienników z możliwą regulacją dwustopniową.

Promienniki podczerwieni – modele

Wynikiem takiej różnorodność budowy i wykonania promienników podczerwieni Systema Polska jest ilość modeli. w zależności od długości rur mamy modele 3m, 6m, 9 m, 12 m, 15m i 18m. Dodatkowo większość z nich jest dostępne w różnych wydajnościach- od 18 kW do 60 kW. Jednak od wielu lat najbardziej popularnym promiennikiem jest promiennik dwururowy w długości 9 m i z palnikiem o wydajności 53 kW.

Zasięg promieniowania

Jednym z istotnych elementów przy projektowaniu urządzeń jest ich zasięg i pierwotny obszar padania fali elektromagnetycznych. Należy, w ten sposób zaprojektować instalacje grzewcze, aby fale elektromagnetyczne pokrywały obszar przebywania człowieka. Fale elektromagnetyczne padają tworząc trójkąt równoramienny o kącie 60°. Ta zasada działa zarówno wzdłuż promiennika, jak również przy jego szerokości. Poprzez wysokość montażu promienników podczerwieni projektanci mogą zmieniać obszar „pierwotnego” padania fali elektromagnetycznych dostosowując do potrzeb danego obiektu, w pewnych granicach tj. wytyczne dotyczące zalecanej wysokości montażu promiennika podczerwieni, czy też odległości od ściany ( tak aby nie była ona obszarem ogrzewania).

Zmienione wymiary

Promienniki podczerwieni rurowe są instalowane, tak, aby zasięg promieniowania, a tym samym obszar działania fal elektromagnetycznych obejmowały swoim zasięgiem obszar przebywania ludzi oraz utrzymywania takiej temperatury w obiekcie, aby spełniała założenia normy. Promienniki podczerwieni nie są jednak jedynymi urządzeniami montowanymi w centrach logistycznych czy też halach przemysłowych. Ich instalacja musi być dostosowana do wymagań bezpieczeństwa i przeznaczenia hali. Jednym z głównych kwestii jest takie ustawienie promienników podczerwieni, aby instalacje tryskaczy i promienników podczerwieni nawzajem ze sobą się uzupełniały oraz bezproblemowo działały w określonych warunkach. Stąd, minimalna zmiana wymiarów zawiesi promienników na 597 mm dla modeli dwururowych, najbardziej popularnych, stała się idealnym rozwiązaniem „ konfliktu” pomiędzy obszarem działania promienników podczerwieni a instalacji tryskaczy. Teraz obydwie instalacje mogą pracować bezinwazyjnie.
Wszystkie informacje znajdują się na poszczególnych zakładkach strony internetowej.

http://systemapolska.pl/promienniki-podczerwieni/