Promienniki gazowe – Systema Polska lidera w ogrzewaniu promiennikowym

Ogrzewanie promiennikowe to oznacza budowanie ekologicznie i tania eksploatacja

Konwencjonalne ogrzewanie obiektów przemysłowych takich jak hale produkcyjne, hale magazynowe, obiekty sportowe, czy też obiekty sakralne jest nieekonomiczne. Największym wyzwaniem przy zastosowania typowego ogrzewania jest osiągnięcie temperatury komfortu cieplnego. Wymagana temperatura, zgodna z normą oznacza dla właściciela obiektu ogromne wyzwanie technologiczne i finansowe. Jest to spowodowane zjawiskiem unoszenia się cieplejszego powietrza w górne partie obiektu. Oznacza to, że tam, gdzie przebywają ludzie temperatura jest niższa, niż w górnej części pomieszczenia.

Stąd też już w latach siedemdziesiątych nastąpiło poszukiwanie innego rozwiązania, które nie tylko zapewniłoby komfort cieplny przebywania ludzi w pomieszczeniach wielkokubaturowych, ale także pozwoliło na tanią eksploatację tych obiektów. Takim rozwiązaniem okazało się ogrzewanie promiennikowe, wykorzystujące promieniowanie podczerwienią.

Promienniki gazowe

Promienniki gazowe INFRA

Zasada działania ogrzewania promiennikowego

W ogrzewaniu promiennikowym wykorzystuje się zjawisko promieniowania podczerwienią. W taki sam sposób Słońce ogrzewa Ziemię.

Źródłem energii cieplnej jest gaz ziemny, bądź gaz płynny LPG lub propan butan. W przypadku promienników rurowych, spalanie gazu następuje w rurach specjalnym, ze stali kaloryzowanej lub nierdzewnej, powodując nagrzanie rury do temperatury około 350°C. Zapłon gazu następuje w zespole palnika, z dobraną dyszą do zastosowanego typu gazu. W zespole palnika następuje zapłon, kontrola i cyrkulacja spalania. Rury, zwane potocznie czarnymi są emiterem fal elektromagnetycznych, które są efektem spalania w nich gazu. Promieniowanie w paśmie podczerwonym wytwarzane przez promiennik rurowy przetwarzane jest na energie cieplną dopiero po dotarciu do ciała człowieka powodując podwyższenie komfortu cieplnego względem temperatury powietrza. Powietrze ogrzewane jest wtórnie na drodze konwekcji wytwarzanego przez nagrzane elementy budynku (posadzka, ściany, blaty itp.). Przyjemne ciepło pochodzące od rozgrzanego źródła odczuwalne jest już po krótkiej chwili od włączenia urządzenia. Ogrzewanie w ten sposób umożliwia osiągniecie (w szczególnych przypadkach) ujemnego gradientu temperatury.

Zalety zastosowania ogrzewania promiennikowego

Promienniki gazowe podczerwieni wykazują najmniejszą bezwładność cieplną spośród wszystkich systemów grzewczych. Charakterystyczną cechą ogrzewania promiennikowego jest fakt, iż taki sposób ogrzewania nie wywołuje ruchów powietrza, co korzystnie wpływa na utrzymanie czystości w pomieszczeniach. Promienniki gazowe jako jedyny sposób ogrzewania umożliwiają wyznaczenie strefy grzewczej obiektu, w której utrzymywane są wymagane parametry komfortu cieplnego bez konieczności wznoszenia przegród budowlanych.

Podsumowując zalety promienników gazowych podczerwieni warto podkreślić:

 • Znaczną redukcję dodatniego gradientu temperatury, co oznacza ciepło skoncentrowane przy podłodze w strefie przebywania ludzi
 • Szybkość ogrzewania spowodowaną minimalną bezwładnością cieplną urządzeń
 • Samoistne tworzenie się stref grzewczych umożliwiające zadanie różnych temperatur oraz godzin pracy w strefach grzewczych bez konieczności budowania przegród budowlanych
 • Prostsza do utrzymania czystość w obiektach / pomieszczeniach z uwagi na to, że promieniowanie podczerwone nie wywołuje ruchów powietrza i zawartych w nim pyłów
 • Wyrównanie się temperatury pomieszczenia i przez to podwyższenie komfortu cieplnego względem temperatury powietrza
 • Duża oszczędność zajmowanego miejsca poprzez montaż sufitowy lub ścienny
 • Wysoka trwałość – elementy systemu nie są narażone na korozje
 • Brak obawy, że przerwa w ogrzewaniu mogłaby powodować zamarzanie czynnika grzewczego
 • Możliwość zasilania różnymi paliwami: gaz ziemny, gaz płynny
 • Wymaganą, ale minimalną konserwację urządzeń
 • Prostą i bezpieczną obsługę urządzeń

Promienniki gazowe Systema Polska – typy

Firma Systema Polska jest niekwestionowanym liderem pośród producentów promienników gazowych. W swojej ofercie posiada zarówno promienniki gazowe rurowe o nazwie własnej INFRA oraz promienniki gazowe ceramiczne o nazwie własnej SCR.

Spalanie gazu w promiennikach gazowych INFRA następuje w rurze. Produkty spalania są dystrybuowane na zewnątrz za pomocą systemu powietrzno-spalinowego. Z uwagi na to, że wlot powietrza i wylot spalin są połączone w sposób ciągły, od zespołu palnika do wylotu spalin na zewnątrz obiektu, nie ma połączenia pomiędzy komorą spalania a ogrzewanym pomieszczeniem.

W przypadku promienników gazowych ceramicznych spalanie gazu następuje na powierzchni płyty ceramicznej. Uboczne produkty spalania dostają się do pomieszczenia. Stąd wynika przeznaczenie tych urządzeń, głównie tam, gdzie jest zapewniona właściwa wentylacja bądź w budynkach starych z wentylacją naturalną.

Promienniki gazowe INFRA – modele

Promienniki gazowe INFRA firmy są dostępne w 2 wersjach, jako promienniki gazowe podczerwieni dwururowe w kształcie litery U zwane INFRA BU oraz promienniki gazowe jednorurowe, zwane INFRA BM.

Budowa promienników gazowych INFRA BU i INFRA BM jest podobna. W skład promiennika wchodzą: inżektorowy hermetyczny zespół palnika do spalania wszelkiego rodzaju gazów, rura promieniująca, wentylator wyciągu spalin zapewniający typ pracy promiennika, ekran promiennika, który wyznacza pole emisji emitera, wsporniki rur. W przypadku promiennika INFRA BU wentylator oraz zespół palnika jest zamontowany po tej samej stronie, powodując w sposób oczywisty połączenie rur w postaci litery U. Promienniki rurowe INFRA BM mają wentylator oraz zespół palnika zamontowane po przeciwnych stronach.

Promienniki gazowe są produkowane w 2 wersjach materiałowych. Ekran promienników gazowych, zarówno INFRA BU jak i INFRA BM jest wykonany z INOX lub Alucynku. Każdy z nich posiada odpowiednie nazewnictwo, które ułatwia identyfikację.

Ekran promienników gazowych może być wyposażone w dodatkową izolację, tzw. ekran RBT, który poprawia sprawność urządzenia i dodatkowo ochrania przed nagrzewaniem się elementów umieszczonych powyżej promiennika.

Promienniki gazowe INFRA BU są produkowane w zakresie wydajności od 18 kW do 60 kW i 8 wielkościach rur – od 3 metrowej do 15 metrowej. Najczęściej są instalowane w wielkokubaturowych obiektach na wysokości od 6 do 12 m od podłogi, przy założeniu minimalnej 1.5 metrowej odległości od materiałów łatwo zapalających się.

W przypadku promienników gazowych INFRA BM są dostępne w zakresie wydajności od 18 kW do 45 kW i 8 wielkościach rur – od 9 metrowej do 18 metrowej. Najczęściej są instalowane w wielkokubaturowych obiektach na wysokości od 4 do 8 m od podłogi, również przy założeniu minimalnej 1.5 metrowej odległości od materiałów łatwo zapalających się.

Standardem wykonania każdego typu promiennika gazowego jest inżektorowy zespół palnika o mocy nominalnej 18/28/35/45/53/60 kW, komora spalania wykonana ze stali kwasoodpornej.

Z uwagi na swoją konstrukcję promienniki gazowe wymagają wsporników oraz łańcuchów potrzebnych do zawieszenia urządzeń na znacznych wysokościach. Konstrukcja promienników gazowych zdeterminowała ich sposób opakowania i dostawy – w elementach.

Parametry osiągane przez promienniki gazowe INFRA

Instytut Nafty i Gazu w Krakowie potwierdził Certyfikatem Badania Typu parametry techniczne promienników gazowych INFRA, jego osiągi, co pozwoliło Systema Polska na publikację Deklaracji Zgodności. Tym samym firma może jednoznacznie potwierdzić zgodność promienników gazowych INFRA z Dyrektywą Ekoprojektu 2018 – ErP 2018.

Promienniki gazowe Systema – eksploatacja i części zamienne

Ogrzewanie promiennikowe umożliwia znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych instalacji grzewczej. Tym niemniej promienniki gazowe wymagają konserwacji oraz przeglądów okresowych. Firma Systema Polska oferuje serwis gwarancyjnym jak i pogwarancyjny swoich urządzeń oraz sprzedaż części zamiennych. Jednocześnie zachęcamy do podpisania stałej umowy serwisowej gwarantującej prawidłowe działanie promienników gazowych.

Przykładowe obiekty

Promienniki gazowe INFRA są sprzedawane i instalowane w tysiącach egzemplarzy w Polsce. Zapraszamy na stronę Systema Polska na Facebook-u i Linkedin, gdzie publikujemy nasze ostatnie realizacje takie jak: hala logistyczna PEPSICO w Mszczonowie, inwestycji Kajima , Depenbrock w Pietrzykowicach, Komornikach i wiele innych.