EOLO BC AE/AC MIX

montaż zewnętrzny
EOLO BC AE/AC MIX - montaż zewnętrzny

Informacje o produkcie

EOLO BC AE/AC MIX

Nagrzewnice powietrza gazowe przeznaczone do montażu zewnętrznego z wentylatorem osiowym lub odśrodkowym

Nagrzewnice powietrza gazowe EOLO BC AE/AC MIX są produkowane z wymiennikiem z układem odprowadzania kondensatu z wentylatorem odśrodkowym lub osiowym. Urządzenia pracują zarówno na powietrzu zewnętrznym jak i recyrkulacyjnym umożliwiając dowolny sposób mieszania się strumieni wewnętrznego i zewnętrznego. Dla każdej jest możliwość zamontowania właściwej wielkości komory mieszania. Nagrzewnice powietrza gazowe EOLO BC AE/AC MIX to 14 modeli o różnej wydajności.

Zakres wyposażenia nagrzewnicy min.: wymiennik z odprowadzeniem kondensatu, palnik Premix, układ sterowania i zabezpieczeń palnika, płyta komunikacyjnaSCP674V202,  wentylator odśrodkowy lub osiowy, obudowa.

Urządzenia mogą być zasilane gazem ziemny lub LPG.

STANDARD WYKONANIA I PRACY NAGRZEWNIC:
• Palnik PREMIX modulowany w zakresie 30% – 100% wydajności,
• Opatentowana głowica palnika Premix,
• Sprawność przy obciążeniu minimalnym do 105%,
• Zerowa emisja tlenku węgla CO 0 ppm,
• Najwyższa klasa emisji tlenek azotu KLASA 5 NOx < 30ppm.

Dane techniczne:
Dostępne modele: BC25, BC35, BC45, BC55, BC65, BC85, BC100
Wydajność: od 22 do 105 kW
Maks. pobór energii elektrycznej dla wersji AE: od 260 W do 1.480 W
Wydajność powietrza dla wersji AE: od 2.900 m3/h do 11.000 m3/h
Maks. pobór energii elektrycznej dla wersji AC: od 540 W do 2.580 W
Wydajność powietrza dla wersji AC: od 2.200 m3/h do 9.600 m3/h
Systemy wyrzutu spalin Eolo

Możliwe rozwiązania instalacji spalinowo-powietrznych Eolo

Sterowniki EOLO BC

Dostępne możliwości sterowania nagrzewnic EOLO

Komory mieszania

Dostępne komory mieszania

Montaż nagrzewnic

Możliwe sposoby montażu nagrzewnic