Certyfikaty Badania Typu UE

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie potwierdził Certyfikatami Badania Typu UE dla promienników podczerwieni typu Infra BU i Infra BM oraz nagrzewnic gazowych typu EOLO spełnienie wymagań zawartych w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w 2016/426 z  marca 2016 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe.

Uzyskane Certyfikaty potwierdzają sezonową efektywność ogrzewania produktów Systema Polska.

Certyfikaty posiadają ważność do 2029 roku.