Systema Polska otrzymała wsparcie z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Systema Polska otrzymała wsparcie z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako jedna z 45 firm, będących na różnym etapie rozwoju, zarówno mikro jak i makro.

Systema Polska, będąc jedną z średnich firm w obszarze Technologie jutra miała przyjemność zaprezentowanie swoich osiągnięć na zorganizowanym przez ŁSSE oficjalnej prezentacji firm. Uzyskane wsparcie pozwoli Systema Polska na kontynuację inwestycji, a przede wszystkim na zmiany w technologii produkcji nagrzewnic gazowych powietrza dla instalacji przemysłowych. Spotkanie odbyło się pod hasłem  'Stages’, czyli etapy.