Nagrzewnice powietrza gazowe typu ROOF-TOP firmy Systema Polska

Nagrzewnice powietrza gazowe EOLO RT EOLO  typu ROOF-top to kompletne urządzenia przeznaczone do ogrzewania i wentylacji obiektów wielkokubaturowych.

Przeznaczenie

Roof-topy są zwykle instalowane na zewnątrz obiektów wielkokubaturowych na dachu bądź na zewnątrz obiektów wielkokubaturowych. Tego typu obiekty przeznaczone np. na linie produkcyjne mają szczególne wymagania dotyczące zapewnienia właściwej ilości wymian całej objętości powietrza oraz temperatury wewnątrz obiektów. Typowe konwencjonalne ogrzewanie powierzchni wielkokubaturowych nie tylko, że nie zapewnia właściwych warunków pracy człowieka, to jeszcze koszty takiego sposobu ogrzewania są wyjątkowo wysokie. Roof-top czyli agregat grzewczo- wentylacyjny jest najwłaściwszym rozwiązaniem.

Montaż

Roof-top jest urządzenie montowane na zewnątrz obiektów, najczęściej na dachu. Dlatego, też ich obudowa jest wykonana ze stali galwanizowanej lakierowanej proszkowo, dodatkowo izolowana  wełną mineralną o grubości 5 i 10 cm. Dzięki takiej obudowie, nagrzewnica powietrza gazowa typu Roof-top jest przygotowana za warunki zewnętrzna w krajach takich jak Polska.

Budowa nagrzewnicy typu Roof-top

Roof-top firmy Systema Polska są przykładem nie tylko właściwego doboru szeregu komponentów ale takich komponentów, których jakość zapewnia niezawodne działanie nagrzewnicy powietrza gazowej. Zacznijmy od palnika typu PREMIX. Wentylator palnika, elektrozawór gazowy, sterownik i głowica palnika czy też mikser gazowo-powietrzny stanowią fundament do prawidłowej pracy palnika, a tym samym do prawidłowej pracy nagrzewnicy powietrza gazowej typu Roof-top.

Kolejnym komponentem wpływającym na jakość i na dywersyfikację modeli jest wymiennik ciepła. W zależności od typu wymiennika – z odprowadzaniem kondensatu, czy też bez odprowadzania kondensatu, nagrzewnica powietrza gazowa typu Roof-top posiada modulację wydajności: dla wymienników z odprowadzeniem kondensatu od 30% do 100%, a dla urządzeń z wbudowanymi wymiennikami bez odprowadzania kondensatu od 60% do 100%.

Wybór wentylatorów zastosowanych w nagrzewnica powietrza gazowych typu Roof-top jest tak zróżnicowany, aby zapewnić jak najbardziej optymalne warunki pracy nagrzewnic. Podstawowym kryterium doboru wentylatora jest jego wydajność. Obecnie, klienci bardzo często wybierają wentylatory z silnikiem EC, co w znaczy sposób obniża koszty energii elektrycznej i jej zużycie. Jednostki wyposażone w takie wentylatory posiadają możliwość zmiennego sprężu: od 200 Pa do 400 Pa, od 400 Pa do 600 Pa, od 600 Pa do 800 Pa. Pozostałe nagrzewnice powietrza gazowe typu Roof-top są wyposażone w standardowe wentylatory promieniowe, które mają możliwość wyboru 3 wielkości sprężu – 200 Pa, 400 Pa i 600 Pa.

 

Nagrzewnice powietrza gazowe Roof-top

 

Nagrzewnica powietrza gazowa typu Roof-top – modele

Nagrzewnice powietrza gazowe  to niespełna 140 modeli nagrzewnic. Na jednostki typu Roof-top składają się urządzenia, w których jest zainstalowany albo wymiennik z odprowadzaniem kondensatu, albo bez odprowadzania kondensatu. Aktualne modele rozszerzone zostało o wentylatory z silnikami EC daje możliwość wyboru rozwiązania z różną wielkością sprężu wentylatora w standardzie. Pojedynczy model osiąga od 16 kW (nagrzewnica) do 315 kW (Roof-top). Cały zakres produktów typu Roof-top charakteryzuje się wysoką sprawnością spalania, przy obciążeniu minimalnym > 95%. Szeroki gama produktów, umożliwia precyzyjny wybór urządzenia, tak, aby idealnie spełniał zapotrzebowanie cieplne obiektu i zapewniał właściwą krotność wymian powietrza.

Modułowa budowa nagrzewnicy powietrza gazowej typu Roof-top

Roof- top to nagrzewnica posiadająca modułową zabudowę, która pozwala na swobodna konfigurację urządzenia. Bazą Roof-top-a jest sekcja nagrzewnicy, do której klient może w dowolny sposób „zaprojektować” swój własny model poprzez dodanie sekcji komory mieszania, sekcji poboru i wyrzutu powietrza. Z dostępnych standardowo elementów można tak zaprojektować ROOF-top, aby dopasować go do wymiarów konstrukcyjnych obiektu.  Ponadto obudowa Roof-top-a wykonana ze stali galwanizowanej lakierowanej proszkowo. Grubość izolacji paneli wynosi 5cm dla podłogi o 10 cm w przypadku górnej części urządzenia. To jednoznacznie pozwala na instalację tych urządzeń na zewnątrz obiektów.

Swobodna konfiguracja urządzeń

Nagrzewnice powietrza gazowa typu Roof- top z modułową zabudowę, która ułatwia swobodną konfigurację urządzenia, zarówno w zakresie stopnia filtracji, wydatku powietrza, jak i sprężu wentylatora. Bazą Roof-top-a jest sekcja nagrzewnicy, do której „dobiera się sekcję wentylatorów z właściwym wydatkiem i sprężem, stopień filtracji. Różnorodne sekcje komór mieszania pozwalają na idealne dopasowanie do zadanych parametrów pracy urządzenia. Dystrybucja powietrza w nagrzewnicy powietrza gazowej typu Roof-top może odbywać się bezpośrednio lub poprzez kanały wentylacyjne.nagrzewnice powietrza gazowe typu rooftop

 

Wymiarowanie nagrzewnic powietrza gazowych typu Roof-top

Każdy klient, stosując program doboru produktów Systema Polska jest w stanie samodzielnie obliczyć  zapotrzebowanie ciepła dla danego obiektu, a korzystając z kart katalogowych dobrać właściwy model. Również, w ten sam sposób można wyposażyć w sekcje wyrzutu i poboru powietrza.

Nagrzewnice powietrza gazowe typu ROOF-top z Certyfikatami Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie

Certyfikaty, wydawane przez uznane Instytuty Badawcze i patenty świadczą o jakości portfolio. Zwyczajowo, od wielu lat Systema Polska przeprowadza badania w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Również wszystkie osiągi nagrzewnic powietrza gazowych zostały przebadane  przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie i uzyskały Certyfikat Badania typu UE, potwierdzający, że nagrzewnice gazowe firmy Systema Polska spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426  z 9 marca 2016.