Kurtyny powietrzne – rozwiązanie Systema na ograniczenie strat ciepła w budynkach przemysłowych

Ogrzewanie promiennikowe i ogrzewanie nadmuchowe w obiektach wielkokubaturowych

Ogrzewanie powierzchni średnio i wielkokubaturowych wymaga zastosowania niekonwencjonalnych rozwiązań, w celu zminimalizowania kosztów eksploatacji obiektów. Tradycyjne rozwiązania systemów grzewczych praktycznie nie pozwalają na uzyskanie wymaganych temperatur w wielkopowierzchniowych oraz wysokich pomieszczeniach. Tego typu rozwiązania praktycznie nie pozwalają na uzyskanie wymaganych i zgodnych z normami temperatur.

Priorytetem dla projektanta przy projektowaniu inwestycji jest zapewnienie właściwych parametrów powietrza w obiekcie, zgodnych z wymaganiami norm dla budynku. Oznacza to właściwe zwymiarowanie zapotrzebowania ciepła dla pomieszczeń i wybór takiej ilości promienników podczerwieni czy nagrzewnic powietrza, o określonej wydajności i zasięgu wydmuchu, aby zapewniały uzyskanie temperatury komfortu przebywania człowieka w obiekcie.

Analizując ekonomiczną kwestię, dla inwestora istotnym aspektem są koszty poniesione na realizację inwestycji, jak i późniejsze koszty eksploatacji. Na większe koszty np. zużycia gazu, czy energii elektrycznej składają się koszty strat cieplnych pokrywanych przez większe zużycie źródła ciepła. Otwory drzwiowe w obiektach wielkokubaturowym są bardzo często nie tylko otwierane, ale także otwarte przez dłuższy czas.  W ten sposób ucieka ciepłe powietrze na zewnątrz obiektu podczas zimy, a latem przedostaje się gorące powietrze oraz owady do wnętrza budynków.

Praktycznym i przede wszystkim inżynierskim rozwiązaniem tej kwestii jest montaż kurtyn powietrznych.

Kurtyny powietrzne – potrzeba ich stosowania w budownictwie przemysłowym i parkach logistycznych

Kurtyna powietrzna jest produktem uzupełniającym system ogrzewania obiektów wielkokubaturowych. Kurtyny powietrzne służą do oddzielenia pomieszczeń o dwóch różnych temperaturach ograniczając wymianę powietrza pomiędzy pomieszczeniami lub pomieszczeniem, a środowiskiem zewnętrznym.

W przypadku często otwieranych otworów drzwiowych kurtyna powietrzna zapobiega stratom cieplnym wynikającym z wnikaniu zimnego powietrza do obiektu przez otwory drzwiowe zimą i ciepłego powietrza latem. Dodatkowo kurtyna powietrzna stanowi barierę przed dostawianiem się owadów, czy też innych zanieczyszczeń do wnętrza budynku zabezpieczonego takim urządzeniem.

Kurtyna powietrzna stosowana wewnątrz obiektów zapobiega wymianie ciepła pomiędzy dwoma pomieszczeniami, o różnych temperaturach bez konieczności montażu drzwi, które z uwagi na przeznaczenie tych pomieszczeń są niemożliwe do zainstalowania.

Kurtyny powietrzna – zasada działania

Kurtyny powietrzne są wyposażone w wentylatory specjalnie zaprojektowane i wykonane dla nich oraz napędzane silnikiem elektrycznym. Wentylatory ( w ilości od 2 do 8) wytwarzają strugę powietrza, która przechodzi przez odpowiednio zaprojektowaną szczelinę nawiewną. W ten sposób uzyskujemy nadmuch powietrza wzdłuż otworu lub bramy, który zapewnia stabilną i odporną na zakłócenia barierę powietrzną o prędkości umożliwiającej skuteczną ochronę na całej długości / szerokości otworu.

Kurtyna powietrza – dobór i montaż

Kurtyny powietrzne są dobierane do konkretnego miejsca ich instalacji. Wysokość otworu drzwiowego warunkuje wybór modelu kurtyny powietrznej. Szerokość wejścia determinuje ilość zastosowanych kurtyn. Jeśli pojedyncza kurtyna jest węższa od wejścia to montujemy dwie niezależne kurtyn powietrzne naprzeciw siebie.

Kurtyny powietrzne są przeznaczone do instalacji wewnątrz obiektów, pomieszczeń , a nie na zewnątrz. Kurtyny powietrzne wymagają otoczenia nie narażonego bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych (np. deszcz czy śnieg) oraz w pomieszczeniach, w których nie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

Kurtyny powietrzne SV mogą być montowane zarówno w wersji poziomej jak i pionowej. Należy przestrzegać właściwych odległości montażowych od przegród budowlanych, w celu zapewnienia optymalnej pracy i osiągania maksymalnej wydajności.

Uwarunkowania techniczne

Przy zastosowaniu kurtyn powietrznych należy pamiętać o podciśnieniu w obiekcie, które może wpłynąć na  skuteczność działania kurtyny powietrznej. Istotną kwestią jest w takim wypadku takie zaprojektowanie instalacji wentylacji, aby ilość powietrza wyciąganego mechanicznie jest wyrównywana przez podobną ilość powietrza nawiewanego.

Kurtyna powietrzna – dostępne modele Systema Polska

Typoszereg kurtyn powietrznych SV firmy Systema Polska składa się z trzynastu modeli, od SV 14 do SV 55. Kurtyny powietrzne są wykonywane w zabudowie modułowej od 2 do 8 modułów. W zależności od modelu szerokość modułu wynosi 0.65m, 0,7 m i 0,8 m. Na życzenie klientów dopasowujemy wymiary kurtyn powietrznych w zakresie długości 0,65 m do 6 m z dokładnością do 5 cm..

Najmniejszy model kurtyny powietrznej SV14 jest wyposażony w 2 wentylatory Ø 450 mm, największy zaś w 8 wentylatorów Ø 450 mm. Przepływ powietrza uzyskiwany w kurtynach powietrznych SV wynosi od 6 000 m3/h do 23 000 m3/h.

Modułowa obudowa pozwala na uzyskanie dowolnego wymiaru wypływu strugi w zakresie 1.3 m do 6 m.

Obudowa kurtyn powietrznych jest wykonana ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo poliestrowym lakierem wysokiej jakości.

Kurtyny powietrzne nie są stosunkowo urządzeniami ciężkimi, największy model waży 200 kg. Jednak ich gabaryty wymagają zazwyczaj dedykowanej dostawy transportem ciężarowym.

Kurtyny powietrzne gorąca są projektowane indywidualnie na życzenie klienta. Zwyczajowo kurtyny powietrzne gorące są wyposażone w nagrzewnice powietrza gazowe.

Kurtyny powietrzne z uwagi na zastosowaną lub nie zastosowaną nagrzewnicę dzielimy na kurtyny powietrza gorące i zimne.

Dostępne akcesoria do kurtyn powietrza

Kurtyny powietrzne nie wymagają specjalnych czynności związanych z serwisowaniem urządzenia. Wymagają  jednak podłączenia elektrycznego do regulatora transformatorowego obrotów. Regulator obrotów wymaga takiego natężenia prądu, który z naddatkiem pozwala zabezpieczyć kurtynę. Systema Polska w swojej ofercie posiada klika regulatorów transformatorowych obrotów pozwalając tym samym na dokładny wybór regulatora bądź regulatorów nie tylko pod względem technicznym, ale także pod względem ekonomicznym.

Podsumowanie

Kurtyny powietrzne są często nie docenianym urządzeniem zarówno przez projektantów, inwestorów jak i  właścicieli obiektów. Jest to wynikiem wielu czynników, nie tylko ekonomicznych, czy raczej należałoby powiedzieć zwiększonych nakładów inwestycyjnych.

„Problematyczna” jest nie tylko kwestia „otwartych drzwi” zimą i wdzieranie się powietrza zewnętrznego do obiektu, co powoduje dyskomfort cieplny dla ludzi przebywających w tej strefie. Kurtyny powietrzne są w znacznym stopniu wyeliminować wpływ czynników zewnętrznych na zużycie energii.

Z drugiej zaś strony przeznaczenie obiektu, brak możliwości montażu rzeczywistej przegrody budowlanej, właśnie z uwagi na przeznaczenie obiektu powoduje, że są one coraz częściej stosowane również w obiektach logistycznych i halach przemysłowych.

Najczęściej montowane są z uwagi przed napływem zimnego powietrza zimą i przedostawaniem się gorącego latem zapominając o jeszcze innym ważnym aspekcie. Kurtyny powietrzne świetnie się sprawdzają jako bariera przeciw napływowi z zewnątrz gazów spalinowych, pyłów i zanieczyszczeń oraz owadów.