2006

Otwarcie nowej linii produkcyjnej w Polsce łącznie z wydziałem R&D