1990

Powstaje nowoczesny kompleks administracyjno-produkcyjny w Padwie