1986

Założenie firmy w Padwie we Włoszech przez partnerów biznesowych Oscar Pallaro i Luciano Santi. Systema rozpoczęła swoją działalność od wprowadzenia na rynek grzewczy w sektorze przemysłowych promienników podczerwieni INFRA oraz konwektora gazu KING