Nagrzewnice powietrza gazowe – elastyczna seria nagrzewnic gazowych EOLO firmy Systema Polska

Ogrzewanie obiektów wielkokubaturowych

Wybór właściwego systemu ogrzewania wielkokubaturowego jest związane z wieloma czynnikami. Nawet po oczywistym odrzuceniu konwencjonalnego sposobu ogrzewania, z pozoru proste zagadnienie najczęściej wymaga pogodzenia wielu partnerów biorących udział w realizacji inwestycji: projektanta, inwestora, developera i użytkownika.

Wymagania norm dokładnie określają taką temperaturę w pomieszczeniach wielkokubaturowych w zależności od przeznaczenia obiektu. To jest priorytetem dla projektanta. Ponadto dokładnie weryfikują osiągi urządzeń z kryteriami zawartymi w wytycznych EU tj: Dyrektywa EU.

Z drugiej strony mamy Inwestora, którego oczywiście jest zainteresowany otrzymaniem projektu spełniającego obowiązujące normy i wymagania. Priorytetem dla niego jest stopa i czas zwrotu z inwestycji.

Kolejna grupa interesów to użytkowników, czy też osób związanych z eksploatacją obiektów decydujące znaczenie mają koszty eksploatacji, żywotność nagrzewnic, dostępność części zamiennych oraz czas reakcji serwisu. Firmy zarządzające eksploatacją obiektów są szczególnie zainteresowane nowatorskimi rozwiązaniami, które będą w przyszłości rozwijane.

Nagrzewnice powietrza gazowe EOLO

Nagrzewnice powietrza gazowe EOLO

Odpowiedzią na wymagania wszystkich uczestników procesu od powstawania inwestycji, aż po utrzymanie w ruchu urządzeń jest najnowsze portfolio nagrzewnic firmy Systema Polska – nagrzewnice powietrza gazowe EOLO.  

Systema Polska nie tylko produkuje w Polsce, ale także, dzięki swojemu działowi R&D wciąż rozwija swoje portfolio. To jest zdecydowaną przewagą konkurencyjną firmy, gdyż szybką zabezpiecza dostępność części zamiennych, w tym także dla modeli poza aktualną ofertą. Dział R&D zapewnia nowatorskie rozwiązania, w tym nagrzewnice powietrza gazowe.

Nagrzewnice powietrza gazowe EOLO – modele

Dwa rodzaje typów wymienników w większości modeli pozwala klientom na wybór decyzji pomiędzy oszczędną inwestycją, a niskimi kosztami eksploatacji. Nagrzewnice powietrza gazowe z wymiennikami z odprowadzaniem kondensatu EOLO BC wyposażone w wentylatory z silnikami EC (są obecnie w standardzie w nowej rodzinie EOLO) będą zdecydowanie obniżały koszty eksploatacji obiektów.

Nagrzewnice powietrza gazowe są wyposażone w palnik PREMIX. W zależności od typu wymiennika posiadają modulację wydajności: dla wymienników z odprowadzeniem kondensatu od 30%, a dla urządzeń z wbudowanymi wymiennikami bez odprowadzania kondensatu od 60%. Obecnie nowe portfolio charakteryzuje się wysoką sprawnością spalania, przy obciążeniu minimalnym > 95%. Szeroki gama produktów, umożliwia precyzyjny wybór urządzenia, tak, aby idealnie spełniał zapotrzebowanie cieplne budynku

Nagrzewnice powietrza gazowe  popularnie wiszącymi dostosowano do sposobu montażu i instalacji. Pośród wszystkich modeli począwszy od wydajności 16 kW do 105 kW są dostępne w wersji do montażu wewnątrz (wersja standard wisząca), wersja podstropowa i przeznaczona do montażu na zewnątrz obiektu (z nowym oznaczeniem MIX).

Nagrzewnice powietrza gazowe MIX – montaż zewnętrzny

Warto zaznaczyć, że nagrzewnice powietrza gazowe EOLO MIX, choć niedawno weszły do standardowej oferty Systema Polska zostały już zamontowane poza Polską w Mołdawii. 6 nagrzewnic powietrza EOLO MIX 65 i 4 nagrzewnice powietrza gazowe EOLO MIX 35 z komorami mieszania typu C idealnie dopasowały się do wymagań inwestora. To kompletne połączenie nagrzewnic powietrza gazowych, komory mieszania wraz  z daszkiem zewnętrznym, kominkiem spalinowym oraz przygotowanym funkcjonalnym poborem powietrza w jednym urządzeniu.

Nagrzewnice powietrza gazowe – ich portfolio rozszerzone zostało o wentylatory z silnikami EC daje możliwość wyboru rozwiązania z różną wielkością sprężu wentylatora w standardzie.

Nagrzewnice powietrza gazowe EOLO posiadają parametry potwierdzone przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie

Wszystkie osiągi nagrzewnic zostały potwierdzone badaniami wykonanymi przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie i Certyfikatem Badania typu UE, potwierdzającym, że nagrzewnice gazowe firmy Systema Polska spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426  z 9 marca 2016. Co więcej, osiągi parametrów w większości z nagrzewnic powietrza produkowanych przez Systema Polska przekraczają wymagania nie tylko ErP2021.

Cała gama produktów komplementarnych i akcesoriów do nagrzewnic powietrza EOLO

Będąc producentem nagrzewnic, Systema oferuje całe spektrum  produktów komplementarnych. Systema Polska oferuje w standardzie podstawy montażowe  typu obrotowe, ścienne. Komory mieszania są dostępne w kilku wersjach: C, D i E w zależności od miejsca poboru powietrza (z dołu – C, czy z góry – D) oraz z czerpni dachowej. Systema wykonuje również na życzenie klienta elementy konstrukcji ułatwiających montaż urządzeń, czy to zmieniając wymiary swoich produktów,  tak aby spełnić wymagania klientów i użytkowników, czy też wykonują zmiany w konstrukcji dostosowuje nagrzewnice i akcesoria do istniejących w rzeczywistości konstrukcji budynków.

Firma Systema Polska rozwija swoje produkty w wielu obszarach. Poza oczywistym obszarem rozwoju, jakim jest osiągania coraz lepszych osiągów urządzeń, prostocie i szybkości montażu jest takie dopasowanie się nagrzewnic, aby spełniały wysokie wymagania klientów także pod względem konstrukcyjnym.