Nagrzewnice powietrza gazowe – modele EOLO Systema Polska

Ogrzewanie nadmuchowe – skuteczny sposób na ogrzewanie wielkokubaturowych powierzchni

Ogrzewanie nadmuchowe jest jednym z najbardziej popularnych sposobów ogrzewania budynków średnio i wielkokubaturowych, czyli wszędzie tam, gdzie konwencjonalne systemy grzewcze są nieefektywne, a koszty takiego ogrzewania są niewspółmierne do otrzymanych efektów.

Źródłem energii cieplnej  jest gaz ciekły lub płynny, który jest spalany w wymienniku ciepła. Wymiennik ciepła jest zainstalowany w specjalnej sekcji, w której na jednej stron umieszczony jest wentylator lub wentylatory. Wymuszony przepływ powietrza wokół wymiennika powoduje jego ogrzewanie. Nagrzewnica powietrza gazowa transportuje ogrzane powietrze bezpośrednio lub pośrednio poprzez kanały do obiektu.

Z pozoru proste rozwiązanie ogrzewania nadmuchowego poprzez nagrzewnice gazowe,  wymaga oprócz właściwego doboru szeregu komponentów, tak aby otrzymać końcowy produkt – nagrzewnice powietrza gazowe. Zdecydowanie, nagrzewnica powietrza gazowe powinna spełniać nie tylko oczekiwanie użytkowników ogrzewanych obiektów, czy też najemców i inwestorów. Innym ważnym aspektem są wymogi Eko-projektu ErP2018 czyli Rozporządzenie Komisji UE 2016/2281 z 30.11.2016 dotyczące sezonowej efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przez produkty do ogrzewania pierwszego stopnia, które muszą wynosić  ≥ 72% przy emisji NOx  ≤  100

Jak istotne jest wyposażenie urządzenia?

Nagrzewnice powietrza gazowe

Podstawowe wyposażenie nagrzewnicy składa się min. z palnika, sterownika palnika, wymiennika, wentylatora, termostatu. Od wyboru poszczególnych komponentów zależą parametry osiągane przez urządzenie.

Nagrzewnice powietrza gazowe a wymiennik ciepła

Zaczynając od wymiennika ciepła. W zależności od zastosowanego wymiennika ciepła – z odprowadzaniem kondensatu lub bez odprowadzania kondensatu. Na przykład, przy zastosowaniu wymiennika z odprowadzeniem kondensatu, palnik nagrzewnicy moduluje wydajność cieplną w zakresie od 30% do 100% wydajności nominalnej. Gdy zamontowany jest wymiennik bez odprowadzania kondensatu, wtedy modulacja wydajności wynosi od 60- 100%. To oznacza, że nagrzewnica powietrza z wymiennikiem z odprowadzaniem kondensatu jest zdecydowanie bardziej elastyczna  i dostosowuje się do zmieniającego się zapotrzebowania mocy, z uwagi na zmianę pór roku i temperatury na zewnątrz ogrzewanego obiektu.

Typ zainstalowanego wymiennika ciepła jest niezwykle istotny z punktu widzenia zmieniających się wymogów Ekoprojektu od stycznia 2021 roku. Sezonowa efektywność energetyczna dla nagrzewnic powietrza gazowych powinna wynosić nie mniej niż 78% przy emisji NOx mniejszej niż 70 mg/kWh.

Wymogi Eko-projektu ErP2021 eliminują nagrzewnic powietrza gazowych z wymiennikiem bez odprowadzania kondensatu. Wartości sezonowej efektywności energetycznej zdecydowanie oscylują poniżej obowiązujących wartości od stycznia 2021 roku. To oznacza, że praktycznie tylko nagrzewnica powietrza gazowe wyposażona w wymiennik z odprowadzaniem kondensatu będzie spełniała wymagania ErP2021.

Systema Polska jest w pełni przygotowana do wymagań rynku. Nagrzewnice powietrza gazowe z serii EOLO BC z wymiennikami z odprowadzeniem kondensatu posiadają wartości sezonowej efektywności energetycznej powyżej 78% przy emisji NOx poniżej 70 mg/kWh.

Nagrzewnice powietrza gazowe a typ palnika

Nagrzewnice powietrza gazowe EOLO są wyposażone w palnik Premix. Konstrukcja głowicy palnika została opatentowana przez firmę Systema Polska i stanowi wiedzę technologiczną, dostępną tylko dla niej. W zależności od zastosowanego wymiennika ciepła, palnik Premix pozwala na modulację wydajności w różnym zakresie.

Nagrzewnice powietrza gazowe a typ wentylatora

Niezwykle istotnym komponentem nagrzewnic jest wentylator. Typ wentylatora determinuje maksymalny wydatek powietrza nagrzewnicy oraz pobór energii elektrycznej. Nagrzewnice powietrza gazowe  Systema Polska mogą być wyposażone w wentylatory osiowe – seria AE lub wentylatory odśrodkowe – seria AC. Obecnie firma proponuje wentylatory osiowe z silnikiem EC, z uwagi na możliwość modulacji przepływu powietrza. Głównym aspektem jest jednak możliwość oszczędzania zużywanej energii elektrycznej. W standardzie są produkowane nagrzewnice powietrza gazowe z wentylatorami osiowymi z silnikiem EC wyposażone w wymiennik z odprowadzaniem kondensatu.

Nagrzewnice powietrza gazowe a sposób montażu

Standardowo nagrzewnice powietrza gazowe są montowane wewnątrz obiektów. Sposób montażu jest determinowany poprzez uwarunkowania architektoniczne, czy też wymagania dotyczące wysokości montażu w stosunku do poziomu podłogi i sufitu. Zwyczajowo stosuje się montaż przy użyciu podstaw montażowych. W portfolio produktów, obok standardowych nagrzewnic gazowych przeznaczonych do montażu przy pomocy podstaw montażowych,  Systema Polska posiada specjalnie wyodrębnione nagrzewnice powietrza gazowe podstropowe – seria EOLO PS.

W skład portfolio Systema Polska wchodzą również  nagrzewnice powietrza gazowe, które są przeznaczone do montażu zewnętrznego. Wszystkie nagrzewnice gazowe Systema Polska z oznaczeniem EOLO MIX instalowane są na zewnątrz obiektów, na zewnętrznej ścianie budynku. Specjalna konstrukcja oraz zaizolowane ściany nagrzewnic pozwalają na transport ogrzanego powietrza bezpośrednio do obiektów lub za pomocą kanałów.

Nagrzewnice gazowe powietrza Systema Polska

Produkty komplementarne

Nagrzewnice powietrza gazowe wymagają szeregu dodatkowych akcesoriów, które są niezbędne z kilku powodów. Jednym z nich jest choćby montaż. Systema Polska zaprojektowała specjalne podstawy montażowe do swoich nagrzewnic. Klienci mogą również wybrać właściwy typ czerpni zewnętrznych czy też filtrów powietrza.

Firma Systema Polska oferuje również szereg wersji komór mieszania, produkowanej w swoim zakładzie produkcyjnym. Wersja komory mieszania C jest przeznaczona do poboru powietrza z dołu, wersja komory mieszania typu D jest przeznaczona do poboru powietrza z góry. W przypadku zastosowania zewnętrznej czerpni powietrza najlepszym rozwiązaniem będzie wybór komory mieszania typu E.

Nagrzewnice gazowe powietrza Systema Polska – portfolio

Firma Systema Polska oferuje szerokie portfolio nagrzewnic powietrza gazowych, które składa się z ponad 80 modeli, o wydajności nominalnej od 15 kW do 100 KW. W zależności od wymagań klienta leader nagrzewnic powietrza dostarcza nagrzewnice z kilkoma typami wentylatorów. Portfolio uzupełnia szereg produktów komplementarnych.

Więcej informacji znajduje się na naszych stronach www z prezentacją portfolio.