ErP 2021

Nadrzędną wartością dla Systema Polska jakość i rozwój produktów z obszaru HVAC. Firma kładzie szczególny nacisk na to, aby zużycie zasobów naturalnych, czy też energii elektrycznej i emisji gazów były jak najmniejsze. Zmiany techniczne w promiennikach podczerwieni oraz nagrzewnicach gazowych – standard i Roof-top zdecydowanie wyprzedzają wymogi ekoprojektu obecnie obowiązujące.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/118 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz z późniejszymi zmianami  w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, z dniem 01 stycznia 2021 roku zmieniają się wartości sezonowej efektywności energetycznej oraz emisji NOx.

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przez rurowe promienniki podczerwieni nie może być niższa niż 74%.

Emisje NOx z rurowych promienników podczerwieni nie przekraczają 150 mg/kWh w odniesieniu do GCV.

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przez nagrzewnice gazowe nie może być niższa niż 78%.

Emisje NOx dla nagrzewnic gazowych nie przekraczają 70 mg/kWh w odniesieniu do GCV.

Wszystkie produkty tj. promienniki podczerwieni rurowe, nagrzewnice powietrza gazowe oraz ROOf-topy,  czy też ich pionowa wersja  spełniają wymogi ErP 2021.

 

erp2021