Informacje o produkcie

OHA - Pasy promieniujące

Pasy promieniujące są produkowane w trzech średnicach rur i zakresie wydajności od 50 do 400 kW. Rury promieniujące mogą być konfigurowane w stosunkowo dowolny sposób, co ułatwia idealne pokrycie obiektu rurami emitującymi fale elektromagnetyczne.

Pasy promieniujące utrzymują pracę w warunkach podciśnienia. Palnik OHA działa zgodnie z zasadą przepływu wymuszonego powietrza, w oparciu o ruch laminarno-turbulentny. W warstwie laminarnej powstaje efekt dopalania znacznie wydłuża płomień , a tym samym przeciwdziała przegrzewaniu się odcinka rury promieniującej w palniku. System działa w relatywnie niskich temperaturach ogrzewania, niższych niż 300°C.

Dane techniczne:
Dostępne modele: OHA 100, OHA 200, OHA 400
Wydajność: od 50 kW do 300 kW
Sprawność spalania: w zakresie od 93 % do 91 %
Średnica rur: 300 mm
Pobór energii elektrycznej: od 1350 W do 5700 W
Sterowniki OHA

Dostępne możliwości sterowania pasów promieniujących

Systema Polska
OHA-RHE/OHA-RHE

Pasy promieniujące